Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων (1981 : Βόλος)

Στην επιστημονική αυτή συνάντηση του Βόλου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιασθούν εμπειρίες από δύο χώρες-την Βρεταννία και την Ελλάδα σχετικά με το πρόβλημα της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς-ιδιαίτερα της νεότερης περιόδου. Παρουσιάσθηκαν παραδοσιακά αρχιτεκτονικά σύνολα ή κτίσματα, αναλύθηκαν οι έννοιες διατήρησης και συντήρησης και έγιναν προτάσει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων (Συμπόσιο), ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : University Studio Press Α.Ε. , 1982
Λέξη-Κλειδί:Παραδοσιακοί Οικισμοί
Ανάπλαση Οικισμών
Αναβίωση Κτιρίων
Συντήρηση Κτιρίων
Αναστήλωση Μνημείων
Εκπαίδευση
Αρχιτέκτονες
Επαναχρησιμοποίηση
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
Πολιτιστική Κληρονομιά
Διατηρητέα Κτίρια
Μνημεία
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συμποσίου
Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 720.28809495 Σ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 767
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 720.28809495 Σ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Στερεάς - Βιβλιοθήκη Λαμίας

Ταξιθετικός Αριθμός: 720.28809495 Α4
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 23
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 544
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΕΡ Κέρκυρας - Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 295
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 460
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη