Ερευνα γιά το επάγγελμα του Πολεοδόμου-Χωροτάκτη σήμερα στην Ελλάδα

Γίνεται συλλογή στοιχείων γιά τους Πολεοδόμους και Χωροτάκτες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι καμμιά Δημόσια Υπηρεσία δεν έχει επεξεργασθεί και μηχανογραφήσει τα στοιχεία τίτλων σπουδών και πτυχίων ώστε να υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες. Κατά συνέπεια η μέθοδος εργασίας που ακολούθησε η Ομάδα Εργασίας ήταν η προσεκτική ανάγνωση των φακέλων και η σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πάϊκου Ε., Τσακιροπούλου Ειρήνη.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ] , 1990
Λέξη-Κλειδί:Πολεοδόμοι
Χωροτάκτες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1047
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available