Παραπομπή APA

Πάϊκου Ε. (1990). Ερευνα γιά το επάγγελμα του Πολεοδόμου-Χωροτάκτη σήμερα στην Ελλάδα. [χ.τ].

Παραπομπή Chicago Style

Πάϊκου Ε. Ερευνα γιά το επάγγελμα του Πολεοδόμου-Χωροτάκτη σήμερα στην Ελλάδα. [χ.τ], 1990.

Παραπομπή MLA

Πάϊκου Ε. Ερευνα γιά το επάγγελμα του Πολεοδόμου-Χωροτάκτη σήμερα στην Ελλάδα. [χ.τ], 1990.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.