Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής

Η εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής τονίζει ότι το πρόβλημα λειψυδρίας ήταν ορατό αρκετά πριν από την κορύφωσή του ενώ τίποτα δεν εξασφαλίζει την επάνοδό του στο μέλλον. Το νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει κυρίως την ποιότητα του νερού και δεν άπτεται του θέματος της εξοικονόμησης. Η βιομηχανία στην περιοχή Αθηνών καταναλίσκει το 11 o/o του νερού και η χαμηλή τι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΠΣΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Νερό
Εξοικονόμηση Νερού
Βιομηχανία
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1106

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 658