Εξοικονόμηση νερού μέσω λειτουργικής βελτιστοποίησης βιομηχανικών υδατικών συστημάτων πρόταση βελτιωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης

Η εντεινόμενη πτωτική τάση, ποσοτικά και ποιοτικά, των αποθεμάτων νερού, θέτει επιτακτικά στη βιομηχανία την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και την εξοικονόμηση νερού. Η εισήγηση προτείνει ένα μεθοδολογικό πρόγραμμα προσέγγισης οικονομικών λύσεων γιά την εξοικονόμηση νερού και την λειτουργική αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων και της εξοικονόμησης ενέργει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάτσης Πέτρος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΠΣΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Νερό
Εξοικονόμηση Νερού
Επεξεργασία Νερού
Μεθοδολογία
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1106

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 658