Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία χάρτου. Κλειστά χαρτοποιητικά κυκλώματα

Οι βιομηχανίες παραγωγής πολτού και χάρτου κατατάσσονται μεταξύ των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με μεγάλη κατανάλωση νερού. Σε αυτές τις βιομηχανίες ένα μέρος από τις ίνες και τα χημικά πρόσθετα διαφεύγουν μαζί με το νερό του κυκλώματος επεξεργασίας και καταλήγουν στα απόβλητα. Παρουσιάζονται αρχές και συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων τα οποία αποδείχθηκαν λ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαντζακάκης Σταύρος
Συλλογικό Έργο: Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία (Ημερίδα), ΤΕΕ, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1991
Πηγή:Εξοικονόμηση νερού στη βιομηχανία (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΠΣΧΜ
Λέξη-Κλειδί:Νερό
Εξοικονόμηση Νερού
Επεξεργασία Αποβλήτων
Βιομηχανία Χαρτιού
Ανακύκλωση Αποβλήτων
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1106

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 658