Τρόπος επιλογής μεταφορικού μέσου γιά μεταφορά εμπορευμάτων Εφαρμογή στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Εξετάζεται ο τρόπος επιλογής του κατάλληλου μεταφορικού μέσου σαν συνάρτηση της ποιότητας προς το κόστος μεταφοράς (διαφόρων τμημάτων και μέσων του μεταφορικού συστήματος). Την ποιότητα στις μεταφορές εμπορευμάτων επηρεάζει σημαντικά η ταχύτητα. Αναφέρονται οι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του μεταφορικού μέσου και χωρίζονται σε κατηγορίες όπως επίσης...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαμπούλας Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1993 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα (1989 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.- Αύγ. 1993 ; τεύχ. 4 , σ. 97-107
Λέξη-Κλειδί:Εμπορευματικές Μεταφορές
Σιδηροδρομικές Μεταφορές
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)