Βιομηχανική αξιοποίηση των ελληνικών ιπτάμενων τεφρών

Η εισήγηση αναφέρεται συνοπτικά στις μελέτες και τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει στο Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Ε.Μ.Π. σχετικά με την προσθήκη ιπτάμενης τέφρας Πτολεμαϊδας και Μεγαλοπόλεως σε διάφορα είδη τσιμέντων.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κασελούρη Β., Παρισάκης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η αξιοποίηση των ελληνικών ιπτάμενων τεφρών (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Η αξιοποίηση των ελληνικών ιπτάμενων τεφρών (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ιπτάμενη Τέφρα
Βιομηχανία Τσιμέντου
Τσιμέντο
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 976