Υπόγεια νερά και τεχνικά έργα (1989 : Αθήνα) Πρόβλεψη - αντιμετώπιση

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τα υπόγεια νερά και την παρουσία τους σε διάφορα έργα. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν θέματα μαθηματικής ανάλυσης υδρογεωλογικών σχηματισμών, η παρουσία νερού σε σήραγγες, η στεγανοποίηση πετρωμάτων με τσιμεντενέσεις, αρχές υδρογεωλογίας και διαχείρισης υπόγειων νερών και της επίπτωσης της παρουσίας του νερού σε επιφα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υπόγεια νερά και τεχνικά έργα: πρόβλεψη - αντιμετώπιση (Σεμινάριο), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Λέξη-Κλειδί:Νερό
Υπόγεια Νερά
Τεχνικά Εργα
Εκσκαφές
Εξόρυξη
Υδρογεωλογία
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1025
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available