Σήραγγες και υπόγεια νερά

Στην εισήγηση αυτή δίνονται οι καταστάσεις που δημιουργούνται και ο τρόπος υπολογισμού των παροχών κατά την διάνοιξη σήραγγας σε υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης αναπτύσσεται σχετική μεθοδολογία γιά τεχνικο-γεωλογική έρευνα και υδρογεωλογικές μετρήσεις σε πετρώματα πριν από την διάνοιξη σηράγγων καθώς και των αλλοιώσεων που επιφέρει η ροή του νερού σε αυτά τα πετρώ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαρίνος Παύλος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπόγεια νερά και τεχνικά έργα: πρόβλεψη - αντιμετώπιση (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Πηγή:Υπόγεια νερά και τεχνικά έργα (1989 : Αθήνα) : Πρόβλεψη - αντιμετώπιση / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Σήραγγες
Υπόγεια Νερά
Υδρογεωλογία
Υπόγεια Εξόρυξη
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1025