Συνθήκες εργασίας στην εξόρυξη του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα

Γενικά στοιχεία γιά τους κινδύνους που συνεπάγεται η εργασία τόσο γιά τα εργατικά ατυχήματα όσο και τις επαγγελματικές ασθένειες. Ειδικώτερα γιά τη χώρα μας σε σχέση με τον ορυκτό πλούτο. Ανάλυση των αιτίων. Ιστορική αναδρομή. Νομικό πλαίσιο-θεσμικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη αναφορά στις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Γ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ευσταθίου Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο για τον ελληνικό ορυκτό πλούτο
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1987
Πηγή:Συνέδριο για τον ελληνικό ορυκτό πλούτο (2ο : 1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ. 2
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ ; 2η έκτακτη έκδοση 1992 , σ. 256-261
Λέξη-Κλειδί:Εργασιακό Περιβάλλον
Εξόρυξη
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Ασφάλεια Εργαζομένων
Εργατικά Ατυχήματα
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 894.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 81

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 02/92