Αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Ξεκινώντας από την κατάσταση που είχε καταγραφεί στο πρώτο συνέδριο (1978) δίνεται μία συνοπτική περιγραφή της εξέλιξης της παραγωγής και των προβλημάτων αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας μας στην περίοδο 1979-1987. Από την ανάλυση προκύπτει σαν συμπέρασμα: - Δυναμική αύξηση στην δεκαετία 1965-1975. - Κάμψη ρυθμού αύξησης στην πενταετία 1976-1981. -...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαθανασίου Κ.
Συλλογικό Έργο: Συνέδριο για τον ελληνικό ορυκτό πλούτο, Δημοκρατική Ανανεωτική Κίνηση Μηχ.Μεταλλείων & Μεταλλουργών Μηχ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1987
Πηγή:Συνέδριο για τον ελληνικό ορυκτό πλούτο (2ο : 1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ. 2
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ ; 2η έκτακτη έκδοση 1992 , σ. 452-458
Λέξη-Κλειδί:Ορυκτός Πλούτος
Οικονομική Ανάπτυξη
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ. 2, σ. 340-353 : σχ.
Εκδότης:ΤΕΕ
Περίληψη:Ξεκινώντας από την κατάσταση που είχε καταγραφεί στο πρώτο συνέδριο (1978) δίνεται μία συνοπτική περιγραφή της εξέλιξης της παραγωγής και των προβλημάτων αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας μας στην περίοδο 1979-1987. Από την ανάλυση προκύπτει σαν συμπέρασμα: - Δυναμική αύξηση στην δεκαετία 1965-1975. - Κάμψη ρυθμού αύξησης στην πενταετία 1976-1981. - Πτωτική τάση στην πενταετία 1982-1987. Γιά το ξεπέρασμα της κρίσης προτείνεται μιά Φιλελεύθερη Πολιτική που θα εξασφαλίσει την αρμονική συνεργασία και την δραστηριοποίηση όλων των ατόμων στις Διοικήσεις των Επιχειρήσεων-τους εργαζόμενους και την Δημόσια Διοίκηση.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:Starting from the situation stated during the first Congress (1978) is given below a brief description of the evolution of production and problems of Greek mineral wealth during 1979-1987. From this analysis the following conclusions are sorted: - Dynamic increase during 1965-1975. - Bend of increasing rate during 1976-1981. - Decreasing trend during 1982-1987. For the overcomming of the crisis a liberal policy is proposed which would assure the armonic collaboration of all individuals at the Managment of Enterprises, the working people and the state administration.(AU)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)