Μελέτη της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης

Οι σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις σε απαιτήσεις εργαζομένων με ικανή εκπαίδευση έτσι ώστε να είναι ευέλικτοι στην ένταξή τους σε διάφορες εργασίες μετά από σύντομη συμπληρωματική εκπαίδευση. Γιά την Ελλάδα επισημαίνεται η έλλειψη της άμεσης σύνδεσης της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας καθώς και η ανεπάρκεια της υλικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ηλιάδης Ν., Ζαβλανός Μ., Μπαντής Κ., Οδυσσέως Ζ., Σακκάς Μ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Λέξη-Κλειδί:Εκπαίδευση
Τεχνική Εκπαίδευση
Μέση Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1032
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available