Συνεχής επιμόρφωση Ηλεκτρονικού Μηχανικού

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η τεχνολογική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων σε σχέση με το επάγγελμα του ηλεκτρονικού μηχανικού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις τηλεπικοινωνίες, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και στην τεχνολογία υλικών στα ηλεκτρονικά και στις προοπτικές. Γίνεται συγκριτική παρουσίαση των προγραμμάτων ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αγγελογιάννης Διονύσιος, Βοργιάς Σωτήριος, Παπαδάκης Ιωάννης Κ., Ζελιώτης Σόλων, Παπαδόπουλος Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
Επιμόρφωση
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1045
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available