Διερεύνηση δυνατοτήτων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Πρέβεζας

Η μελέτη γιά τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Πρέβεζας περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της περιοχής όπως το ανάγλυφο, τους γεωλογικούς και υδρογεωλογικούς σχηματισμούς, κλιματολογικά στοιχεία και την ύδρευση της πόλης. Παρουσιάζεται το πολεοδομικό συγκρότημα της Πρέβεζας και από την πρόβλεψη της πληθυσμιακής ανάπτυξή...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταμουλάκης Γ., Τσόγκας Α., Μάης Χ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 1989
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Λύματα
Επεξεργασία Λυμάτων
Υδατικοί Αποδέκτες
Αστικά Λύματα
Διάθεση Λυμάτων
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Υγρά Απόβλητα
Επεξεργασία Αποβλήτων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο