Σύνταξη λεξικού ορολογίας ηλεκτρονικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η μελέτη αυτή περιέχει μία προσέγγιση στην δημιουργία πλήρους ορολογίας στην Ελληνική γλώσσα γιά την Πληροφορική και την Ηλεκτρονική. Δημιουργήθηκε σε βάση δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή ένα λεξικό έτσι ώστε να είναι εύκολη η μελλοντική επέκτασή του και του οποίου η εκτύπωση περιλαμβάνεται σ'αυτή την μελέτη καθώς και ένα αντίγραφο σε μαγνητική εύκαμπ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γούναρη Ρ., Διάμεσης Σπύρος Ηλ., Ζαμλανός Μ., Καλοκάσης Νίκος, Κοσσίδας Α.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Αγγλοελληνικά Λεξικά
Επιστημονικά Λεξικά
Τεχνικά Λεξικά
Ορολογία
Πληροφορική
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1058
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available