Οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών

Η μελέτη αναλύει θέματα οργάνωσης τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης περιλαμβάνει την διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών, την λειτουργία τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων καθώς και ο ρόλος και η αντίληψη που έχει διαμορφωθεί γιά το επάγγελμα του μηχανικού. Γίνονται βασικές προ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χαμακιώτης Κωνσταντίνος, Μάλλιος Π., Ζησιάδης Α., Κριεκούκης Δημ., Χατζοπούλου Βασιλική, Καλδάνη Φωτεινή
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Τεχνικές Υπηρεσίες
Πολεοδομικά Γραφεία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο