Το θεσμικό πλαίσιο δημόσιων έργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Γίνεται μία σύντομη αναφορά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και ειδικότερα στον κατασκευαστικό τομέα που περιλαμβάνει τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε κατοικίες, εργοστάσια, άλλα κτίρια και έργα υποδομής όπως συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά, ενεργειακά. Προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και εξυγίανσης του τομέα κατασκευών γενικότερα και των έργων υποδ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαντωνίου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δεκαετία του '80 και ο ρόλος των μηχανικών (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δεκαετία του '80 και ο ρόλος των μηχανικών (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Λέξη-Κλειδί:Τοπική Αυτοδιοίκηση
Δημόσια Εργα
Θεσμικό Πλαίσιο
Ανάπτυξη
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 791

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 392