Ο ρόλος των μηχανικών της ΔΕΗ

Τονίζεται η συμβολή του έργου της ΔΕΗ γιά την ανάπτυξη της περιφέρειας, όχι μόνο γιατί επιτέλεσε το έργο της δηλ. βασικό έργο υποδομής γιά την ανάπτυξη, αλλά και έμμεσα γιατί με την κατασκευή των έργων της ΔΕΗ στην περιφέρεια δόθηκε σημαντική μόνιμη ή εποχιακή απασχόληση εκεί. Αναφέρονται στην περιφέρεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών καθώς και η ενεργός συμμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στελακάτος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δεκαετία του '80 και ο ρόλος των μηχανικών (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πηγή:Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δεκαετία του '80 και ο ρόλος των μηχανικών (1984 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημεριδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 791

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 392