Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός (1984 : Αθήνα) Ο ρόλος της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στην ημερίδα διερευνάται η νέα αντίληψη γιά το χωροταξικό προγραμματισμό και σχεδιασμό που έμμεσα διαγράφεται από τις επιμέρους δραστηριότητες και τα θεσμικά μέτρα, ο ρόλος της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σ'αυτόν, καθώς και οι προοπτικές που δρομολογούνται γιά την Τ.Α. Επίσης γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των αναγκαίων μέτρων και μέσων γιά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός : ο ρόλος της διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΜΕ Θεμάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1985 ; τεύχ. 4-6 , 97 σ.
Λέξη-Κλειδί:Τοπική Αυτοδιοίκηση
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Αναπτυξιακή Πολιτική
Χωροταξική Πολιτική
Πενταετή Προγράμματα
Επενδύσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο των χαιρετισμών
Το πλήρες κείμενο της συζήτησης στρογγυλής τράπεζας
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 813
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4-6/85
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη