Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός: ο ρόλος της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Αναλύονται οι έννοιες αποκέντρωσης και αποσυγκέντρωσης καθώς και η σχέση τους με το χωροταξικό προγραμματισμό και σχεδιασμό στις καπιταλιστικές χώρες. Παρουσιάζεται η εξέλιξη της πολιτικής γιά χωροταξικό προγραμματισμό-σχεδιασμό μέχρι σήμερα. Ειδικότερα αναλύεται η πολιτική από το 1960 μέχρι το 1981 καθώς και η χωροταξική πολιτική μετά το 1981. Ακολουθούν συ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαθεοδώρου Φαίδων
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός : ο ρόλος της διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός (1984 : Αθήνα) : Ο ρόλος της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης / / ΤΕΕ-ΜΕ Θεμάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1985 ; τεύχ. 4-6 , σ. [13]-15
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξικός Σχεδιασμός
Χωροταξική Πολιτική
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της συζήτησης, ερωτήσεις - απαντήσεις

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 813

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4-6/85