Πολιτικές διαστάσεις του χωροταξικού σχεδιασμού

Τονίζονται οι πολιτικές διαστάσεις του χωροταξικού σχεδιασμού:Το πρώτο σημείο είναι η ανάγκη της ένταξης του σχεδιασμού σαν θεωρία και σαν πρακτική σε ένα πλαίσιο αναπτυξιακής πολιτικής, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναπτυξιακής πολιτικής. 2) Γιά να γίνει πραγματικά ένας σχεδιασμός χρειάζεται να παρθούν κάποιες αποφάσεις με μιά συγκεκριμένη διαδικασία. 3) Η σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπεριάτος Ηλίας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός : ο ρόλος της διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός (1984 : Αθήνα) : Ο ρόλος της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης / / ΤΕΕ-ΜΕ Θεμάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1985 ; τεύχ. 4-6 , σ. 16-19
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξικός Σχεδιασμός
Χωροταξική Πολιτική
Επενδύσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της συζήτησης, ερωτήσεις - απαντήσεις

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 813

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4-6/85