Χωροταξικός σχεδιασμός διοίκηση, αυτοδιοίκηση. Μητροπολιτικές περιοχές

Αναφέρεται στο πρόβλημα των Ελληνικών μητροπόλεων-δηλαδή στο πρόβλημα της Αθήνας της Θεσ/νίκης και της Πάτρας και γίνεται μιά πολύ συνοπτική αναφορά, στο μοντέλο αποκέντρωσης σε σχέση με το χωροταξικό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Αρχικά, προσδιορίζεται η έννοια του α, β, γ βαθμού αυτοδιοίκησης. Τονίζεται ότι είναι ουσιαστικό να αποσαφηνιστεί άμεσα το γεωγρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαλύρη Θεανώ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός : ο ρόλος της διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Χωροταξικός προγραμματισμός και σχεδιασμός (1984 : Αθήνα) : Ο ρόλος της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης / / ΤΕΕ-ΜΕ Θεμάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1985 ; τεύχ. 4-6 , σ. 68-70
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μητροπόλεις
Αποκέντρωση
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της συζήτησης, ερωτήσεις - απαντήσεις

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 813

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4-6/85