Το τοπικό δίκτυο ETHERNET

Στην εισήγηση αναπτύσσεται η δομή και η λειτουργία των Τοπικών Δικτύων Ethernet. Περιγράφεται ο φυσικός τρόπος μετάδοσης και η στρωμάτωση της λειτουργίας του δικτύου σε ανώτερα επίπεδα όπως το Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων. Γίνεται ανάλυση της αρχιτεκτονικής των δικτύων, του τρόπου εισαγωγής δεδομένων σε αυτό, της ανίχνευσης ταυτότητας και της αποκωδικοποίησης...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πρωτονοτάριος Ε., Στασινόπουλος Γ., Συκάς Ε.Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δεδομένων-Δημόσια δίκτυα δεδομένων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δεδομένων-Δημόσια δίκτυα δεδομένων (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΗΜ, ΤΕΕ-ΕΕΕ Τηλεπικοινωνιών-Τηλεματικής-Ραδιοτηλεόρασης
Λέξη-Κλειδί:Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1060