Η ασφάλεια και καλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως

Στην εισήγηση αναφέρεται η ανάγκη προστασίας των ατόμων από την παρουσία δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και οι σχετικοί διεθνείς κανονισμοί. Αναλύονται οι περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου ηλεκτροπληξίας σε ανθρώπους από δίκτυα εσωτερικά και εξωτερικά και η επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό και τα όρια ασφαλείας. Στα μέτρα ασφαλείας δ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Ασφάλεια Ηλεκτρικών Δικτύων
Ηλεκτρικά Δίκτυα
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Ηλεκτροπληξία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1041