Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία

Στην εισήγηση αυτή περιλαμβάνονται τρόποι και μεθοδολογία αξιολόγησης τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας. Εκτός από τα οικονομικά κριτήρια γίνεται αναφορά των δυνατών επεμβάσεων προς τον τομέα αυτό κατά κατηγορία και κατά βαθμό επέμβασης καθώς και στην οργάνωση της διαχείρισης της ενέργειας. Στην εκτίμηση του δυναμικού αγοράς των τεχνικών εξοικονόμησης ενέργει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ευθυμιάδης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ενέργεια
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Κατανάλωση Ενέργειας
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1041