Ταχύρρυθμη επιμόρφωση μηχανικών στην ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας (1990 : Αθήνα)

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις οι οποίες κάλυπταν μεγάλο αριθμό θεμάτων για την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας. Τα κυριώτερα πεδία ήταν οι ακτινοβολίες, τα ανυψωτικά μηχανήματα, αερισμός των χώρων εργασίας, ιατρική εργασίας και επαγγελματικές ασθένειες, δομικές εργασίες, πυροπροστασία, ο θόρυβος, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, η εργ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ταχύρρυθμη επιμόρφωση μηχανικών στην ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας (Σεμινάριο), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εργαζομένων
Πρόληψη Ατυχημάτων
Μέτρα Προστασίας
Εργασιακό Περιβάλλον
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Εργατικά Ατυχήματα
Επαγγελματικές Ασθένειες
Επικίνδυνα Υλικά
Μηχανικοί
Επιμόρφωση
Ασφάλεια Εργων
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1035
Μ 1035.1
Μ 1035.2
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 956
Μ 957
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη