Ασφάλεια εργασίας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή πολύ κοντά σε αυτές.

Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει κατ'αρχήν το ποσοστό των ηλεκτροφόρων ατυχημάτων στο σύνολο των ατυχημάτων της χώρας, καθώς και το ποσοστό πυρκαγιών που οφείλονται στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τα κύρια μέτρα για την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι η ελαττωμένη τάση, ο διαχωρισμός της εγκατάστασης από το δίκτυο με μετασχηματιστές, η μόνωση των αγωγών, η...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σαραμαντής Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ταχύρρυθμη επιμόρφωση μηχανικών στην ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Ταχύρρυθμη επιμόρφωση μηχανικών στην ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εργαζομένων
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Ασφάλεια Εργων
Πρόληψη Ατυχημάτων
Εργατικά Ατυχήματα
Ηλεκτρισμός
Ηλεκτροπληξία
Μέτρα Προστασίας
Μέτρα Ασφαλείας
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1035.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 956