Διαχρονική εξέλιξη των ρυθμίσεων για την περιοχή του Ελαιώνα

Οι ρυθμίσεις για την περιοχή του Ελαιώνα, ξεκινούν το 1947 νε σχετική μελέτη του Υπουργείου Ανοικοδόμησης που προβλέπει ακάλυπτη αγροτική ζώνη και μικρό ποσοστό κατοικίας. Το ρυθμιστικό του 1954 προβλέπει κατοικία με χαμηλή πυκνότητα και μικρά τμήματα μεταποίησης. Με στοιχεία του Ρυθμιστικού 1965, το ποσοστό δευτερογενούς απασχόλησης στην περιοχή έχει αυξη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαννικοπούλου Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελαιώνας Να γίνει πηγή ζωής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991 1992 (Τεχνικά Χρονικά)
Πηγή:Ελαιώνας (1991 : Αθήνα) : Να γίνει πηγή ζωής / / ΤΕΕ . τ. 1
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1992 ; τεύχ. 3 , σ. 60-62
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ανάπλαση Πόλεων
Προστασία Περιβάλλοντος
Βιομηχανικές Ζώνες
Ρυθμιστικό Σχέδιο
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1124.1

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 3/92

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 554