Η περιοχή του Ελαιώνα Προτάσεις και προοπτικές για μία διαφορετική ανάπτυξη

Στην εισήγηση γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του προβλήματος στον Ελαιώνα στην ευρύτερη πολεοδομική, οικολογική και κοινωνική του διάσταση και τονίζεται ο ρόλος του σε τοπική και σε μητροπολιτική κλίμακα. Υποστηρίζεται ότι η περιοχή του Ελαιώνα θα πρέπει να μετατραπεί σταδιακά σε μια επιμέτους ενότητα περιφερειακής αναψυχής, ενταγμένη σε ένα γενικότερο σύστη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γεωργούλης Δ.
Συλλογικό Έργο: ΕΜΠ - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ελαιώνας Να γίνει πηγή ζωής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991 1992 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ελαιώνας (1991 : Αθήνα) : Να γίνει πηγή ζωής / / ΤΕΕ . τ. 1
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος - Ιούν. 1992 ; τεύχ. 3 , σ. 98-102
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ανάπλαση Πόλεων
Θεσμικό Πλαίσιο
Προστασία Περιβάλλοντος
Αποβιομηχάνιση
Μετεγκατάσταση Βιομηχανιών
Βιομηχανικές Ζώνες
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)
Φυσική περιγραφή:13 σ.
Βιβλιογραφία:8 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Στην εισήγηση γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του προβλήματος στον Ελαιώνα στην ευρύτερη πολεοδομική, οικολογική και κοινωνική του διάσταση και τονίζεται ο ρόλος του σε τοπική και σε μητροπολιτική κλίμακα. Υποστηρίζεται ότι η περιοχή του Ελαιώνα θα πρέπει να μετατραπεί σταδιακά σε μια επιμέτους ενότητα περιφερειακής αναψυχής, ενταγμένη σε ένα γενικότερο σύστημα πράσινου. Δεν υποστηρίζεται η αποβιομηχάνιση του λεκανοπεδίου αλλά η σχεδιασμένη κατανομή και χωρική οργάνωση της βιομηχανίας, ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική οργάνωση και η προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος προτείνεται η απόσυρση του Π.Δ. της 14.2.1991 και η δημιουργία φορέα ανάπτυξης, σαχεδιασμού και οργάνωσης του Ελαιώνα. (ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:711 - (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ)