Το κλείσιμο εσωτερικής ρωγμής λόγω θλίψεως και διατμήσεως

Η θεωρητική λύσις κλειστής μορφής του προβλήματος της εσωτερικής πλαγίας ρωγμής εις άπειρον πλάκα καταπονουμένην εντός του επιπέδου της δίδει το παράδοξον αποτέλεσμα, άγνωστον μέχρι σήμερον εις την διεθνή βιβλιογραφίαν, ότι τα χείλη της ρωγμής υπερκαλύπτονται αμοιβαίως κατά μη σύμφωνον τρόπον όταν η ρωγμή φορτίζεται εις καθαράν διάτμησιν. Αντιστοίχως, διά κα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοχάρης Π. Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Αντοχή Υλικών
Θραύση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.1