Μοντέλο συμπεριφοράς ασυνεχειών της βραχομάζας. Μέρος Α:Θεωρία

Οι αρχές ενός καταστατικού μοντέλου μηχανικής - υδραυλικής συμπεριφοράς των ασυνεχειών βραχόμαζας παρατείθενται συνοπτικά. Το μοντέλο προσομειώνει αριθμητικά την μηχανική επιρροή των τάσεων σε διάφορους τύπους ασυνεχειών, (χωρίς ένθεμα). Το μηχανικό μοντέλο λειτουργεί με βάση δύο δείκτες - κλειδιά, το ανάγλυφο και την θλιπτική αντοχή των ασπεριτών επιφανείας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπαντής Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Βραχομηχανική
Παραμορφώσεις
Ασυνέχειες Πετρωμάτων
Μηχανικές Ιδιότητες
Πετρώματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.1