Συσχετίσεις CPT, SPT και εργαστηριακών δοκιμών σε ποτάμιες αποθέσεις

Οι στατικές πενετρομετρήσεις C.P.T. σε συνδυασμό με άλλες δοκιμές, επί τόπου και εργαστηριακές, επιτρέπουν τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του υπεδάφους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συσχετισμοί μεταξύ των αποτελεσμάτων δοκιμών στατικών πενετρομετρήσεων, των δοκιμών S.P.T. και των αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών αντοχής και παραμορφωσι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ανδρικοπούλου Κ., Ζάκας Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Εδάφη
Εργαστηριακές Δοκιμές
Ποταμοί
Δοκιμές Επί Τόπου
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.1