Η τοξωτή λειτουργία του εδάφους αιτία αστοχίας αντιστηρίξεως

Σκιαγραφείται και αναλύεται το περιστατικό της αστοχίας ενός προσωρινού συστήματος αντιστηρίξεως με κεκλιμένες αντηρίδες. Δίνονται συνοπτικά το ιστορικό της κατασκευής και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών επί της μαλακής αργίλου η οποία αντιστηρίζεται αλλά και υποστηρίζει το έργο. Το άρθρο δείχνει ότι καμμία από τις ημι-εμπειρικές μεθόδους υπολογισμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκαζέτας Γιώργος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Αντιστηρίξεις
Τοίχοι Αντιστήριξης
Αργιλος
Εργαστηριακές Δοκιμές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.1