Πλευρικές πιέσεις γαιών λόγω συμπύκνωσης

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας και παρουσίαση-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εργαστηριακής πειραματικής έρευνας. Οι εργαστηριακές δοκιμές περιελάμβαναν συμπύκνωση εδαφικού υλικού από αμμώδη ιλύ μέσα σε κύλινδρο εσωτερικής διαμέτρου 15,24 CM και ύψους 17,78 CM. στα τοιχώματα και στη βάση του οποίου είχαν τοποθετηθεί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τζιρίτα Α., Μπάκας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Εδάφη
Εδαφομηχανική
Συμπύκνωση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου