Οι πάσσαλοι σαν μέτρο αντιμετώπισης κατολισθήσεων

Οι πάσσαλοι χρησιμοποιούνται διεθνώς σαν μέσο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων σε μεγάλη έκταση. Πολλές επιστημονικές έρευνες σχετικές με τις μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού έχουν διεξαχθεί και μεγάλη εμπειρία σχετική με τα προβλήματα κατασκευής έχει σωρευτεί. Η παρούσα εργασία, συνοψίζοντας τα πορίσματα των ερευνών αυτών, ταξινομεί τους πασσάλους ανάλογα με...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσότσος Στέφανος Σ., Αναγνωστόπουλος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Εδάφη
Κατολισθήσεις
Πάσσαλοι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.1