Ηλεκτρικές προστασίες υποσταθμού

Η έκταση των χρησιμοποιούμενων προστασιών εξαρτάται βέβαια από την αξία των προστατευομένων μηχανημάτων και συνεπώς από το αν πρόκειται για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή ΜΤ/ΧΤ. Το σημαντικότερο στοιχείο του Υ/Σ είναι ο μετασχηματιστή και με βάση αυτόν κυρίως διαμορφώνονται οι προστασίες. Περιγράφονται η προστασία των μετασχηματιστών καθώς και οι συνήθως χρησιμοποιούμενες πρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Μιχάλης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μεγάλων εγκαταστάσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μεγάλων εγκαταστάσεων (1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Μετασχηματιστές
Ηλεκτροπληξία
Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Συστήματα Ασφάλειας
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1133

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.31924 Η