Συντήρηση υποσταθμού

Η συντήρηση θεωρείται σα σύνολο προγραμμάτων και μεθόδων που μπορούν να ανακαλύπτουν την έναρξη βλαβών και πουθ βοηθούν : α) στη διατήρηση της καλής λειτουργίας, β) στην ελαχιστοποίηση της εκτός λειτουργίας παραμονής των μηχανημάτων, γ) στην αύξηση διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μηχανημάτων. Περιγράφεται η σημερινή πρακτική της συντήρησης και αναφέρον...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σαμοϊλης Βασίλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μεγάλων εγκαταστάσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μεγάλων εγκαταστάσεων (1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί
Συντήρηση
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1133

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.31924 Η