Τεχνολογία κοπής μαρμάρου με αδαμαντοφόρο σύρμα

Η εισήγηση ασχολείται με την εξόρυξη των μαρμάρων καθώς και τους τρόπους εξόρυξης σκληροτέρων πετρωμάτων και γρανιτών. Επίσης παρουσιάζεται συνοπτικά η κατεργασία μαρμάρου και γρανίτη. Ολες οι άνω μέθοδοι βασίζονται στις δυνατότητες και τις εφαρμογές της κοπής επιφανειών με αδαμαντοφόρο σύρμα.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιακουμάκης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονες τεχνολογίες στα μάρμαρα (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Σύγχρονες τεχνολογίες στα μάρμαρα (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΜΜΜ
Λέξη-Κλειδί:Μάρμαρο
Εξόρυξη
Πετρώματα
Γρανίτης
Κατεργασία Μαρμάρου
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1136

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 110