Ερευνα κοιτάσματος - Εκμετάλευση εγχρώμων μαρμάρων - Μονάδες επεξεργασίας

Στην εργασία περιγράφονται όσο το δυνατόν περισσότεροι παράγοντες που αφορούν γενικά το μάρμαρο. Γίνεται προσπάθεια κοστολόγησης των δύο κυριοτέρων θεμάτων, όπως η εξόρυξη και το σχίσιμο των μαρμάρων. Επίσης παρουσιάζονται οι μέθοδοι έρευνας για την αναζήτηση διακοσμητικών πετρωμάτων.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καρνάβας Παύλος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονες τεχνολογίες στα μάρμαρα (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Σύγχρονες τεχνολογίες στα μάρμαρα (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΜΜΜ
Λέξη-Κλειδί:Μάρμαρο
Εξόρυξη
Πετρώματα
Κατεργασία Μαρμάρου
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1136

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 110