Παραμετρική μελέτη οπλισμένου εδάφους με Μ.Π.Σ.

Η αύξηση της διατμητικής αντοχής μη-συνεκτικού εδαφικού στοιχείου οπλισμένου με παράλληλες στρώσεις οπλισμού μελετάται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιώντας την έννοια της ισοδύναμης αύξησης της πλευρικής συμπίεσης, Δσ3. Το εδαφικό στοιχείο υποβάλλεται σε εξωτερικό σύστημα τάσεων, που αναμένεται να προκαλέσει αστοχία σε μη-οπλισμένο έδαφος,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανασόπουλος Γεώργιος Α., Χρυσικός Δ. Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Εδάφη
Βελτίωση Εδάφους
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Μηχανικές Ιδιότητες
Γεωϋφάσματα
Οπλισμένα Εδάφη
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2