Ενίσχυση εδαφών με αιωρήματα πολύ λεπτόκοκκου τσιμέντου

Πρόσφατη εξέλιξη στο χώρο των τσιμεντενέσεων είναι η χρήση εξαιρετικά λεπτόκκοκων τσιμέντων που είναι ικανά να εισχωρήσουν στους πόρους εδαφικών σχηματισμών όπως οι λεπτόκοκκες άμμοι. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αιωρημάτων με βάση ένα νέο λεπτόκοκκο τσιμέντο και αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών πάνω στην αποτελεσματικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ατματζίδης Δημήτριος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Εδάφη
Τσιμεντενέσεις
Βελτίωση Εδάφους
Κοκκώδη Εδάφη
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2