Χαλικοπάσσαλοι:κατασκευή και έλεγχος

Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφεται μιά νέα μέθοδος κατασκευής χαλικοπασσάλων και ελέγχεται σε τρεις περιπτώσεις, ο βαθμός συμπύκνωσης του υλικού ενσωμάτωσης, με δοκιμαστικές φορτίσεις και με την μέθοδο της BACK ANALYSIS.(ΣΥ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λεβέντης Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Πάσσαλοι
Αδρανή Υλικά
Συμπύκνωση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2