Πιθανότητα αστοχίας τοίχων αντιστηρίξεως σε σεισμό

Οι δύο κύριοι αντικειμενικοί σκοποί της παρούσης εργασίας είναι:α) να κάνει, με τη βοήθεια ενός παραδείγματος, μιά ανασκόπηση και σύγκριση των κυριοτέρων μεθόδων ανάλυσης για τοίχους αντιστήριξης όταν καταπονούνται από σεισμό και β) να δώσει μιά εναλλακτική πιθανοτική προσέγγιση στην εκτίμηση της ασφάλειας τέτοιων κατασκευών.(ΣΥ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βλαβιανός Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Τοίχοι Αντιστήριξης
Αντισεισμική Μηχανική
Εδαφοδυναμική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2