Κόπωση αργίλου σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση

Με την διενέργεια τριαξονικών κυκλικών πειραμάτων CIU, εξετάζεται η σχέση του ορίου κόπωσης σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση μίας αναζυμωμένης, κανονικά στερεοποιημένης αργίλου με την αστράγγιστη συνοχή όπως προκύπτει από μονότονες κλασσικές τριαξονικές δοκιμές. Προτείνεται τέλος μία πειραματική μέθοδος για τον άμεσο προσδιορισμό του ορίου κόπωσης σε επαναλαμβανό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νάσκος Ν., Βογιατζόγλου Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Εδαφοδυναμική
Αργιλος
Φορτίσεις
Θεμελιώσεις
Ρευστοποίηση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2