Προσομοίωμα γιά το μέτρο διατμήσεως G max άμμου

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα απλό αλλά και ακριβές μοντέλο της δυναμικής συμπεριφοράς άμμου σε ισοτροπικές τάσεις και μικρές παραμορφώσεις (γσ0.01ο/ο). Το προτεινόμενο προσομοίωμα βασίζεται στην θεωρία της μικρομηχανικής, θεωρεί την άμμο σαν ένα συνδυασμό από κανονικές διατάξεις από ίσες ελαστικές σφαίρες και λαμβάνει υπ'όψη και κά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πετράκης Μ., Dobry R.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Εδαφοδυναμική
Αμμος
Προσομοίωση
Διάτμηση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2