Συνίζηση άμμου σε ανακυκλιζόμενη απλή διάτμηση

Ανακυκλιζόμενη διάτμηση προκαλεί μείωση όγκου και σε χαλαρή και σε πυκνή άμμο. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου έχουν παρατηρηθεί πειραματικά αλλά δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως αναλυτικά. Παρουσιάζεται ένα μοντέλο το οποίο προσομοιάζει την εξέλιξη της συνίζησης. Μία κύρια υπόθεση είναι ότι η στατιστική κατανομή του δείκτη πόρων στο έδαφος έχει μεγά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πετράκης Μ., Dobry R.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Εδαφοδυναμική
Αμμος
Διάτμηση
Προσομοίωση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2