Σεισμική ανάλυση τοίχων βαρύτητας

Η περίπτωση της συμπεριφοράς του κρηπιδότοιχου του κεντρικού λιμένος της Καλαμάτας κατά τον σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986 χρησιμοποιείται για μιά συστηματική κριτική μελέτη των διαφόρων σύγχρονων και κλασσικών μεθόδων αντισεισμικού σχεδιασμού τοίχων βαρύτητας και γενικώτερα για την διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς τέτοιων έργων.(ΣΥ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πιτιλάκης Κυριαζής Δ., Μουτσάκης Α., Αναστασιάδης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Τοίχοι Αντιστήριξης
Εδαφοδυναμική
Αντισεισμική Μηχανική
Κρηπιδότοιχοι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2