Στατικό σύστημα κτιρίου και υπέδαφος

Η στατική μελέτη ενός ξενοδοχειακού κτιρίου στην Κρήτη προέβλεπε την δημιουργία μονολιθικών τοίχων καθ'όλο το ύψος τμημάτων του κτιρίου. Η γεωτεχνική έρευνα έδειξε ότι η κάτοψη του κτιρίου περιείχε εν μέρει ημισιμπαγή σχηματισμό και εν μέρει αμμοχάλικα, ακολουθούμενα από μαλακή άργιλο ικανού πάχους. Για την παραλαβή των διαφορικών καθιζήσεων τοποθετήθηκ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βασιλόπουλος Ε., Κουνάδης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνική
Θεμελιώσεις
Γεωτεχνικές Ερευνες
Κτίρια
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου