Εμπειρίες από δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται εμπειρίες από δύο σειρές δοκιμαστικών φορτίσεων στο Ν. Φάληρο και στα Καμίνια Πειραιώς. Στο Ν. Φάληρο τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών φορτίσεων συγκρίθηκαν με δοκιμαστικές φορτίσεις σωλήνων, οριζοντίων και κατακορύφων και προτάθηκαν τρόποι εκτίμησης του οριακού φορτίου - καθιζήσεων των πασσάλων μέσω της - υπό κλίμακα - φόρτιση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Bustamante M., Χριστούλας Σταύρος, Frank R., Γιάνναρος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (1ο : 1988 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Πάσσαλοι
Φορτίσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 940.2